Концепция

Творческа концепция

Класическите методи на изказ в съвременното изобразително изкуство се вплитат едно в друго. Характерен е и синтеза между танц, музика, поезия, архитектура, дизайн, визуални изкуства, театър, реклама и PR. В стремежа си да търсят нови изразни форми, съвременните автори използват продуктите от ежедневието, налагайки мнението, че всичко е изкуство и всеки може да го прави. Защитавам тезата, че не трябва да се търси комерсиалното на всяка цена, като в същото време не е възможно да се създава изкуство само за отбрани кръгове. Необходимо е преди всичко обновление и търсене на баланс между масовото и така нареченото елитарно изкуство.  


Загадка

Творческите ми търсения са в областта на ниско и високопечатните класически и цветни графични техники, маслена живопис, анимация и фотография. През последните години работя с нова за мен техника „Акрил“. Основните теми, върху които експериментирам и изразявам мнение са: човекът, отношенията в обществото, отношенията между хората, любовта, красотата, грозотата, вдъхновението  и ….


Раздвоеното слънце

Водещо за творбите ми е идеята, внушението и това което казват те, карайки човека наблюдател да съживи въображението, фантазията си и най-вече да го накара да мисли и съзерцава. Алегорията и символът са задължителен елемент в моите композиции. Всяка една картина крие в себе си послания, които носят идеята.


Начало

Графичният и декоративният подход на работа с изобразителните средства, характеризират стилът ми. Боравя с чист цвят, разработвайки от части детайла. Целя с малко и прости изразни средства да се постигне максимално въздействие. Стремя се чрез класическите за изобразителните изкуства методи и средства да постигна естетическа наслада, индивидуалност и предам съвременно звучене на творбите си.