Графика – литографии


Риба I

Риба II

Риба III

Риба IV

Риба I

Риба II


Носещ двоето слънце


Изгрев

Целувката на две очи

Кукла I


Уловен


Кукла II


Раздвоеното слънце


За място под слънцето


Етюд голо тяло

Подпиращият небето


Гмуркане


Без име


Тост